งานออกแบบระบบ M&E

ให้บริการออกแบบระบบ M&E ได้แก่ ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และอื่น ๆ

งานประมาณราคา​

ให้บริการถอดแบบ รวมทั้งประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำรายการคำนวณ (B.O.Q.) สำหรับยื่นธนาคารเพื่อกู้เงินลงทุน หรืองานก่อสร้าง การยื่นประมูลงาน และอื่น ๆ

งานตรวจรับ

ให้บริการตรวจรับบ้านและที่พักอาศัยก่อนรับโอน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาว์นเฮ้าส์ ทาว์นโฮม และอาคารต่าง ๆ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ