medesignsystem@gmail.com, co@medesignsystem.com
123/190 เพอร์เฟคพาร์คบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
084-449-4514, 065-632-9799 (คุณนิ)

งานออกแบบงานระบบ

บริการ

ออกแบบงานระบบ

บริการรับออกแบบระบบ M&E 

บริการออกแบบงานระบบ M&E ระบบไฟฟ้า อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง โทรศัพท์ ทีวี ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และงานโครงสร้างสำหรับอาคารทุกประเภทบริการ รวมถึง เซ็นต์รับรองงานและให้คำปรึกษา
โดยทีมวิศวกร

13
22
33
23

ขอบเขตในการให้บริการ

 1. จัดทำแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
 2. จัดทำแบบชุดก่อสร้าง
 3. จัดทำราคาประมาณการก่อสร้างงานระบบ
 4. เซ็นต์รับรองสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
 5. ให้คำปรึกษากับสถาปนิกในการออกแบบ และจัดทำรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ
 6. ให้คำปรึกษาเป็นเอกสาร ถาม/ตอบ ทางอีเมล์ ระหว่างก่อสร้าง
 7. งานขออนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA) ทางผู้ออกแบบงานระบบจะจัดทำแบบและทำรายการคำนวณสำหรับขออนุญาตสิ่งแวดล้อม

งานระบบที่จะให้บริการประกอบด้วยงานด้านวิศวกรรมและเขียนแบบแนวทางการติดตั้งระบบต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  • ระบบไฟฟ้ากำลัง, เต้ารับไฟฟ้าและระบบต่อลงดิน
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร และภายนอกอาคารที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ระบบโทรศัพท์
  • ระบบคอมพิวเตอร์
  • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน
  • ระบบทีวีวงจรปิด
  • ระบบเสียง
  • ระบบทีวีรวม
  • Smart home หรือระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
  • ระบบอื่น ๆ ตามส่วนของงานระบบ
 2. ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบน้ำเสีย น้ำดี ภายในอาคาร
  • ระบายน้ำของโครงการและน้ำฝน
 3. ระบบดับเพลิง
  • ระบบดับเพลิง
  • ระบายน้ำของโครงการและระบายน้ำฝน
 4. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบระบายอากาศ

ตามตกลงกัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และ/หรือลักษณะของงาน และ/หรือระบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

 1. เซ็นรับรองเพื่อยื่นขออนุญาต (ระดับสามัญวิศวกร)
 2. เอกสารที่จะจัดส่งจะเป็นในรูปแบบ Soft file เท่านั้น
 3. ปรับแก้ไขงานระบบประกอบอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับแบบงานชุดประมูลโครงการ โดยเป็นการปรับแบบเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรื้อแบบ Design ใหม่
 4. งานส่วนขออนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA) ทางเจ้าของโครงการต้องดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาโครงการสำหรับขออนุญาตสิ่งแวดล้อมเอง รวมถึงผู้ที่ติดต่อ ประสานงานกับ สผ. เพื่อหาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สผ. เพื่อขออนุญาตสิ่งแวดล้อม

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน และ/หรือ ตามที่ตกลงกัน