บริการ

ตรวจรับ

บริการตรวจรับบ้านและที่พักอาศัยก่อนรับโอน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาว์นเฮ้าส์ ทาว์นโฮม และอาคารต่าง ๆ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ

8803
8784
8795
8793

เรื่องพื้น

มีทั้งพื้นที่ในบ้านและพื้นที่นอกบ้านที่ต้องตรวจดู กรณีที่เป็นบ้าน ทาว์นโฮม ทาว์นเฮ้าส์ หรืออื่น ๆ ที่มีพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน ควรตรวจดูบริเวณนอกบ้านทั้งหมด ส่วนพื้นในบ้าน  สิ่งที่ต้องตรวจดูเบื้องต้น คือ พื้นบ้านตรวจดูว่าเรียบเสมอกันหรือไม่ และหากมีบันไดเวลาเหยียบต้องไม่มีเสียง ไม่สั่น รู้สึกแน่นแข็งแรง พื้นผิวเรียบไม่ขุรขระและไม่ลื่น ไม่มีรอยแตก ขั้นบันไดมีระยะเท่ากัน

เรื่องผนัง

อันดับแรกต้องตรวจดูว่าผนังฉาบเรียบ เป็นแนวดิ่ง แนวฉาก ไม่เอียง ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่เป็นหลุมหรือเป็นบ่อ ถ้ามีการทาสีตรวจดูถ้าทาสีเรียบสม่ำเสมอดีหรือไม่ ต้องไม่เป็นรอยด่างเป็นวง ถ้าติดวอลเปเปอร์ ต้องตรวจดูว่าติดเรียบเป็นรอยต่อหรือไม่ วอลเปเปอร์ชำรุดหลุดลอก หรือขาดหรือไม่ โดยเอามือลูบไปที่ผนังถ้าไม่สัมผัสถึงความขุรขระไม่สม่ำเสมอก็ถือเป็นอันใช้ได้

เรื่องช่องเปิด

ช่องเปิด ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ช่องแสง ช่องระบายอากาศ บานเกล็ด โดยการติดตั้ง ต้องได้ระดับ ไม่เอียง ไม่เบี้ยว ขนาดและชนิดถูกต้องตามแบบ ดูรอยต่อขอบประตูและการทาสี หน้าต่างว่าเก็บเรียบร้อยดีหรือไม่ ตรวจดูการเปิดเปิด ว่าปิดได้สนิทดีหรือไม่ 

เรื่องน้ำ

อันดับแรก ให้ตรวจดูเบื้องต้นก่อนว่า มิเตอร์น้ำว่าหมุนหรือไม่ ขณะที่ยังไม่ต้องเปิดน้ำ ถ้าหมุนแสดงว่ามีจุดที่น้ำรั่ว ให้แก้ไข และให้ตรวจดูน้ำรั่วที่ข้อต่อทุกจุด

เรื่องไฟฟ้า

ตรวจดูเบื้องต้นก่อนว่า การติดตั้งปลั๊กไฟและสวิทช์ทุกจุดหนาแน่นดีหรือไม่ และลองเปิด-ปิด สวิทช์ไฟทุกจุด ว่าไฟติดทุกดวงหรือไม่

8800

อัตราค่าบริการ