บริการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บริการรับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่พักอาศัย คอนโด อาคารต่าง ๆ โรงงานและอื่น ๆ จัดทำรายการคำนวณ B.O.Q. สำหรับยื่นธนาคารเพื่อกู้เงินลงทุน หรืองานก่อสร้าง ประมูลงาน และอื่น ๆ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ

7.pdf
image-3
6.pdf
7.pdf

ขอบเขตในการให้บริการ

 1. งานโครงสร้างที่จะให้บริการประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  • งานฐานราก
  • งานโครงสร้าง
  • คอนกรีตเสริมเหล็ก
  • งานหลังคา
  • งานฝ้าเพดานและเพดาน
  • งานผนังและฝ้า
  • งานตกแต่งผิว พื้น และผนัง
  • งานประตู หน้าต่าง
  • งานลูกกรงและราวลูกกรง
  • งานทาสี ภายในและภายนอก
  • งานอุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคารและเฟอร์นิเจอร์
  • งานภายนอกอาคารทั่วไป
  • งานลิฟต์และทางเลื่อนต่าง ๆ

งานระบบที่จะให้บริการประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 • งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (งานระบบท่อประปา งานระบบท่อระบายน้ำ งานระบบระบายและกำจัดของเสีย งานดับเพลิง)
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้ากำลัง เต้ารับไฟฟ้าและระบบ ต่อลงดิน
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน-ภายนอกอาคารที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ระบบโทรศัพท์
 • ระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน
 • ระบบทีวีวงจรปิด
 • ระบบเสียง
 • ระบบทีวีรวม
 • Smart home หรือระบบอำนวยความสะดวกอื่น
 • ระบบอื่น ๆ ตามส่วนของงานระบบ

ตามตกลงกัน โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน และ/หรือ ตามที่ตกลงกัน