medesignsystem@gmail.com, co@medesignsystem.com
123/190 เพอร์เฟคพาร์คบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
084-449-4514, 065-632-9799 (คุณนิ)

บทความ

ท่อน้ำรั่ว ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ

คนที่มีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะเคยพบเจอหรือกำลังมีปัญหานี้กัน บางวันนั่ง ๆ นอน ๆ ดูทีวี เล่นเกมส์อยู่บ้าน ปั๊มน้ำก็ทำงานทั้งที่ไม่มีการใช้น้ำอยู่ในตอนนั้น ปัญหานี้อาจมาจากน้ำรั่วซึมบริเวณบ้าน ฝ้าเพดาน หรือหนักไปกว่านั้นคือท่อประปาอาจจะแตก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ บ้านพบเจอเกือบจะทุกหลัง ถ้าเกิดปัญหานี้แล้ว ขั้นแรกที่ต้องทำอย่างด่วนที่สุด คือ หาจุดที่น้ำรั่วให้เจอแล้วค่อยแก้ไขมัน การปิดปั๊มน้ำแล้วเปิดแค่เวลาใช้งานเพราะกลัวรำคาญเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เดี๋ยวจะคาใจเครียดจนทำให้นอนไม่หลับได้ เราต้องหาจุดที่มีปัญหาให้เจออย่าปล่อยให้ปัญหาคงอยู่ เพราะจะเสียทั้งเงิน เสียสุขภาพจิตเลยทีเดียว  ดังนั้น บทความนี้เราจะมาบอกวิธีการเช็คว่ามีน้ำรั่วหรือไม่? และสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำประปา รั่ว ซึม แตก เกิดจากอะไร? เพื่อให้คนที่กำลังเจอปัญหานี้ได้แก้ไขให้ตรงจุดแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก  วิธีการเช็คว่ามีน้ำรั่วหรือไม่?  1. อันดับแรก สังเกตการทำงานของปั๊มน้ำว่า เมื่อไม่มีการใช้น้ำจากก๊อกน้ำ ชักโครก แต่ปั๊มยังทำงานอยู่ หรือไม่ ถ้ามีเสียงปั๊มน้ำทำงานอยู่ก็ใช่เลย! คุณกำลังเจอปัญหานี้แล้ว 2.

การขอใช้ไฟจาก กฟภ. (PEA) และ กฟน. (MEA)

   บทความนี้เราจะมาพูดถึงการขอใช้ไฟบ้าน ซึ่งก็จะมีสิ่งที่ต้องจัดเตรียมและขั้นตอนในการขอใช้ไฟเพื่อความถูกต้องรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ในขั้นแรก เราจะมาดูสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการขอใช้ไฟฟ้ากันก่อนว่ามีอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการขอใช้ไฟบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้าไม่มีบัตรประชาชน) หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า ถ้าผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และ ที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ หรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯ จัดทำให้ก็ได้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจ มีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คนและปิดอากรแสตมป์

มาตรฐาน IEC ของ Circuit Breaker (CB)

บทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “เบรกเกอร์” ที่ใช้ในบ้านกัน ซึ่งในประเทศไทย เบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอิงตามมาตรฐาน IEC (Internationnal Electrotechique Commission) เป็นมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ มาตรฐาน IEC 60898 สำหรับใช้ในบ้านพัก ที่อยู่อาศัย พิกัดกระแสไม่เกิน 125 Amp Trip ซึ่งผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า จะไม่สามารถปรับ Amp Trip ได้ (ค่ากระแสพิกัดที่เบรกเกอร์จะทำการเปิดวงจร ไฟฟ้าจะดับ ไม่สามารถใช้งานได้) มาตรฐาน IEC 60947-2 สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถปรับค่า

การออกแบบระบบไฟฟ้า – มาตรฐานในการติดตั้ง

หนังสือมาตรฐานการออกแบบการติดตั้งสำหรับไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เนื้อหารวมถึงนิยาม ข้อกำหนดทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใครสนใจสามารถซื้อไว้เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้เลยค่ะ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4

ตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง – สิ่งที่ควรรู้

                   ก่อนที่เราจะทำการลงนามรับโอนบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาว์นโฮม ทาว์นเฮ้าส์ หรืออื่น ๆ นั้น จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าบ้านของเรามีสภาพดี การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมเข้าอยู่ได้ หากบ้านของเราไม่พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้ก็อย่าพึ่งรีบเซนต์รับโอนโดยหวังว่าหลังจากโอนแล้วจะให้ช่างมาแก้ ขอแนะนำว่า อย่าเด็ดขาด!                     การตรวจรับบ้านอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยเพื่อตรวจดูให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมจะได้ไม่มีปัญหากวนใจมาให้แก้ภายหลัง หรือให้มีปัญหาน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะดีที่สุด และไม่จำเป็นว่าผู้ตรวจรับบ้านต้องเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เราเองก็สามารถตรวจบ้านด้วยตนเองได้ เพียงแต่มีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ต้องคำนึงถึงและต้องใช้ความละเอียดในการพิจารณา โดยในบทความนี้จะขอแบ่งการตรวจรับบ้านออกเป็น 6 เรื่องที่ควรให้ความสำคัญ คือ 1.