แชร์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร

การยื่นคำขอรับใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร                  สวัสดีทุกท่านที่กำลังอ่านบทความนี้  หลังจากที่ห่างหายไปนาน วันนี้แอดมินอยากมาแชร์บทความเรื่องนี้กัน คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นที่กำลังหาข้อมูลในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้น   ขั้นตอนในการขอไม่ง่ายและไม่ยาก ใช้เวลาไม่นาน (ประมาณ 3 เดือน) ก็ได้รับใบ กว. แล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสิ้นสุดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำเลย คือ 5,500 บาท ทีนี้ มาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้าง ขั้นตอนแรก ในการยื่นคำขอรับใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร จะต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญก่อน และต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง โดยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักสูตรที่เรียนจบมาสภาวิศวกรรับรองหรือไม่ ได้ที่ลิ้งค์นี้ https://dev.coe.or.th/http_public/new_cer/examination.php… Read More

สัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง

ในการคำนวณหามูลค่างานก่อสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างมาก เจ้าของงานจำเป็นต้องทราบว่ามูลค่าโดยประมาณโครงการก่อสร้าง สัดส่วนต้นทุน งานก่อสร้าง เป็นอย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงสัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง การคิดราคางานมีหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดอะไรเบื้องต้น ดังนี้ สัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง สัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง ประกอบด้วย 1) งานโครงสร้างมูล  ประมาณ 50% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง 2) งานสถาปัตย์ ประมาณ 20% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง 3) งานระบบไฟฟ้า ประมาณ 15% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง 4) งานระบบสุขาภิบาล ประมาณ 5% ของมูลค่างานที่ก่อสร้างทั้งหมด  5) งานระบบปรับอากาศ ประมาณ 10% ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด การคิดราคางาน สำหรับงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ… Read More