การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

         การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับอาคารต่าง ๆ  ตั้งแต่ บ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่ โดยที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ต้องเป็นระบบอิสระทำงานได้ถูกต้องด้วยตัวเอง แยกออกจากระบบควบคุมอื่น ๆ แต่สามารถเชื่อมข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ระบบควบคุมอาคารรวมให้รับทราบและสามารถบันทึกหน่วยความจำได้ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เลือกมาใช้งาน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ        1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Hard wire system            ระบบจะสั่งการทำงานผ่านตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) มีการแบ่งโซนการทำงานโดยมีอุปกรณ์ตรวจจับ… Read More

การเลือกขนาดเบรกเกอร์และสายที่ใช้

ในบทความนี้จะมาพูดถึงคำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเลือกขนาดเบรกเกอร์และสายที่ใช้บ้านพักอาศัยทั่วไปว่าต้องใช้เบรกเกอร์เท่าไหร่ สายเท่าไหร่ วันนี้จะมาตอบคำถามและบอกวิธีการเลือกทั้งสายและขนาดเบรกเกอร์กันนะคะ สายเราจะใช้แค่ชนิด IEC-01 หรือเมื่อก่อนใช้ THW กันนั่นเอง (การคิดที่มาบอกเป็นแค่คร่าวๆ นะคะ ไม่ได้ตรงตามหลักการทั้งหมด เพื่อใช้คำนวณเบื้องต้น) เริ่มจากการใช้ชนิดโหลดกำลังไฟฟ้าในการคำนวณก่อน ปกติจะใช้หน่วย โวลต์แอมแปร์ (VA)  ดังนั้นต้องทำให้เป็น VA ก่อนทุกครั้ง โดยสูตรทั่วไปในการหากำลังไฟฟ้า หาได้จากสมการข้างล่าง     P = IVCosθ     หน่วย : วัตต์ โดยปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าจะบอกหน่วยเป็นวัตต์  แต่เวลาใส่ตารางโหลดในการคำนวณต้องทำให้เป็นโวลต์แอมแปร์  โดยอาจแทนค่าเพาว์เวอร์เฟคเตอร์ (Cosθ หรือค่าเพาว์เวอร์เฟคเตอร์) ถ้าต้องการตรงแบบถูกต้องต้องถามกับผู้ขายโดยตรง หรือไม่ดูรายละเอียดสินค้า แต่ส่วนใหญ่จะไม่บอกต้องถามกับฝ่ายเทคนิคของเจ้าของสินค้า แต่เราโดยทั่วไปอาจกำหนดค่าเป็น… Read More

การออกแบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System Design)

ในการออกแบบกล้องวงจรปิด สิ่งแรกที่กำหนดการออกแบบนอกจากความต้องการของเจ้าของงานแล้ว คืองบประมาณเป็นตัวกำหนด เพื่อเลือกชนิดกล้อง ซึ่งกล้องแบ่งออกเป็น 2 ชนิด แบบระบบ Analogและ ระบบ IP   ความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบ แบ่งตามชนิดของงาน ออกแบบระบบใหม่ ออกแบบปรับปรุงใหม่ มีระบบเดิมอยู่แล้ว ปรับปรุงย่อยบางส่วน งานซ่อมบำรุง ขั้นตอนทางเทคนิคในการออกแบบระบบ 1. กำหนดจุดติดตั้งกล้อง     กำหนดจำนวนกล้องทั้งหมด คือ ออกแบบติดตั้งจุดมุมต่าง ๆที่เราต้องการเฝ้าระวังหรือ ต้องการตรวจสอบ ซึ่งหากสรุปจำนวนได้แล้วว่าต้องการติดทั้งหมดกี่จุด เพื่อกำหนดขนาด ของเครื่องบันทึก 2. กำหนดความต้องการพื้นฐานกล้องและกำหนดความต้องการพิเศษกล้องแต่ละตัว     ประเภทของกล้องที่จะติดให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยพิจารณาจากพื้นที่ และความต้องการดูภาพในลักษณะกลางวันและกลางคืน หากต้องการดูภาพตอนกลางคืนนั้น สามารถแบ่งออกเป็น… Read More

ฉลากเบอร์ 5 บอกอะไรเราบ้าง

เชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นฉลากที่ติดอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัว ฉลากตัวนี้คือ “ฉลากประหยัดไฟ” หรือ “ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” ที่เราคุ้น ๆ หูกัน โดยฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ ได้มีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่โดยเริ่มใช้ 1 มกราคม 62 ที่ผ่านมานี้เอง บทความนี้เราจะมาบอกถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยดูจากฉลากประหยัดไฟว่าต้องดูอะไรบ้าง เป็นของแท้หรือไม่ และในฉลากบอกอะไรบ้าง ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (Label no.5) เป็นโครงการภายใต้ชื่อ โครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า (Together Conservation) ได้ดำเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟเบอร์5” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จำนวน 20 รายการ มีดังนี้ ตู้เย็น… Read More

ไฟฟ้าน่ารู้เบื้องต้น (ฉบับคนใช้ไฟ)

ไฟฟ้าเป็นอะไรที่ทุกคนมองดูยาก แต่เรื่องจริงก็ยากจริง ๆ นั่นแหละ แต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนก็ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว ดังนั้น การรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ในบทความนี้เราจึงจะมาเรียนรู้พื้นฐานกันเลยดีกว่า “กระแสไฟฟ้า” เปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ในท่อ ไหลจากสูงไปต่ำ ก็เหมือนกับ การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเมื่อศักย์ไฟฟ้าที่ต่างกัน ไหลจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า จะผลิตกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเพื่อให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในสาย ส่งไปใช้ตามบ้านเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังแสดงในรูป วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรในบ้าน มีความต่างศักย์เท่ากับ 220 โวลต์ อันดับแรก เราจะเรียนรู้จากมิเตอร์การไฟฟ้าหน้าบ้านไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ กัน โดยเริ่มจากสายส่งกระแสไฟฟ้ากันก่อน ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ชนิดมีสาย 2 เส้น (สายเฟส, สายนิวทรัล) ยกตัวอย่าง วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง คือสายจากมิเตอร์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในบ้าน… Read More

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำกับการออกแบบ

        บทความนี้ เราจะมากล่าวถึงข้อกำหนดคร่าว ๆ สำหรับการออกแบบ แผงสวิตช์แรงดันต่ำ สำหรับผู้ออกแบบทั่วไป ดังนี้ 1. แผงสวิตช์แรงดันต่ำ                            1. ด้านการออกแบบและสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งประกอบด้วย แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB) แผงสวิตช์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) แผงสวิตช์ไฟฟ้ารองทั่วไป (Sub Distribution Panel, SUB or Feeder Board)             2.… Read More

ประเภทของเบรกเกอร์และค่าต่าง ๆ ในอุปกรณ์ Circuit Breaker

     ในบทความนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้จากบทความที่แล้ว โดยบอกถึงค่าต่าง ๆ ของเบรกเกอร์ในการทริปกันค่ะ ค่า Amp Trip ( AT ) เรียกโดยทั่วไปว่า “แอมป์ทริป” (หน่วย : แอมแปร์ (A)) Circuit breaker หรือเบรกเกอร์จะตัด (เปิด) วงจร (ทริป) เพื่อป้องกันกระแสเกินเมื่อกระแสที่ไหลผ่าน Circuit breaker มีค่าสูงกว่าค่า Amp trip  ตัวอย่างเช่น เบรกเกอร์ที่มีค่าแอมป์ทริป 100 A กรณีตัวอย่าง เมื่อกระแส 0-100 A ไหลผ่าน → … Read More

มาตรฐานการออกแบบ-เบรกเกอร์ขนาดใหญ่ (ACB)

       หลังจากที่บทความก่อนหน้าในเรื่องมาตรฐาน IEC ของ Circuit Breaker (CB) ของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาเสริมความรู้เล็กน้อยจากบทความที่แล้วและเพิ่มเติมเรื่องเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ (ACB) ให้ด้วย สำหรับ มาตรฐานในการออกแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้ มาตรฐานยังแบ่งออกได้อีก 2 แบบ คือ มาตรฐานประจำชาติและมาตรฐานสากล ดังนี้ 1. มาตรฐานประจำชาติ (National Standards) ได้แก่      – ANSI (American… Read More

การขอใช้ไฟจาก กฟภ. (PEA) และ กฟน. (MEA)

   บทความนี้เราจะมาพูดถึงการขอใช้ไฟบ้าน ซึ่งก็จะมีสิ่งที่ต้องจัดเตรียมและขั้นตอนในการขอใช้ไฟเพื่อความถูกต้องรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ในขั้นแรก เราจะมาดูสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการขอใช้ไฟฟ้ากันก่อนว่ามีอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการขอใช้ไฟบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้าไม่มีบัตรประชาชน) หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า ถ้าผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และ ที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ หรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯ จัดทำให้ก็ได้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจ มีผู้ลงนามเป็นพยาน… Read More

มาตรฐาน IEC ของ Circuit Breaker (CB)

บทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “เบรกเกอร์” ที่ใช้ในบ้านกัน ซึ่งในประเทศไทย เบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอิงตามมาตรฐาน IEC (Internationnal Electrotechique Commission) เป็นมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ มาตรฐาน IEC 60898 สำหรับใช้ในบ้านพัก ที่อยู่อาศัย พิกัดกระแสไม่เกิน 125 Amp Trip ซึ่งผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า จะไม่สามารถปรับ Amp Trip ได้ (ค่ากระแสพิกัดที่เบรกเกอร์จะทำการเปิดวงจร ไฟฟ้าจะดับ ไม่สามารถใช้งานได้) มาตรฐาน IEC 60947-2… Read More