medesignsystem@gmail.com, co@medesignsystem.com
123/190 เพอร์เฟคพาร์คบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
084-449-4514, 065-632-9799 (คุณนิ)

การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

         การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับอาคารต่าง ๆ  ตั้งแต่ บ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่ โดยที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ต้องเป็นระบบอิสระทำงานได้ถูกต้องด้วยตัวเอง แยกออกจากระบบควบคุมอื่น ๆ แต่สามารถเชื่อมข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ระบบควบคุมอาคารรวมให้รับทราบและสามารถบันทึกหน่วยความจำได้ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เลือกมาใช้งาน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ        1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Hard wire system            ระบบจะสั่งการทำงานผ่านตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) มีการแบ่งโซนการทำงานโดยมีอุปกรณ์ตรวจจับ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน

การเลือกขนาดเบรกเกอร์และสายที่ใช้

ในบทความนี้จะมาพูดถึงคำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเลือกขนาดเบรกเกอร์และสายที่ใช้บ้านพักอาศัยทั่วไปว่าต้องใช้เบรกเกอร์เท่าไหร่ สายเท่าไหร่ วันนี้จะมาตอบคำถามและบอกวิธีการเลือกทั้งสายและขนาดเบรกเกอร์กันนะคะ สายเราจะใช้แค่ชนิด IEC-01 หรือเมื่อก่อนใช้ THW กันนั่นเอง (การคิดที่มาบอกเป็นแค่คร่าวๆ นะคะ ไม่ได้ตรงตามหลักการทั้งหมด เพื่อใช้คำนวณเบื้องต้น) เริ่มจากการใช้ชนิดโหลดกำลังไฟฟ้าในการคำนวณก่อน ปกติจะใช้หน่วย โวลต์แอมแปร์ (VA)  ดังนั้นต้องทำให้เป็น VA ก่อนทุกครั้ง โดยสูตรทั่วไปในการหากำลังไฟฟ้า หาได้จากสมการข้างล่าง     P = IVCosθ     หน่วย : วัตต์ โดยปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าจะบอกหน่วยเป็นวัตต์  แต่เวลาใส่ตารางโหลดในการคำนวณต้องทำให้เป็นโวลต์แอมแปร์  โดยอาจแทนค่าเพาว์เวอร์เฟคเตอร์ (Cosθ หรือค่าเพาว์เวอร์เฟคเตอร์) ถ้าต้องการตรงแบบถูกต้องต้องถามกับผู้ขายโดยตรง หรือไม่ดูรายละเอียดสินค้า แต่ส่วนใหญ่จะไม่บอกต้องถามกับฝ่ายเทคนิคของเจ้าของสินค้า แต่เราโดยทั่วไปอาจกำหนดค่าเป็น 0.7, 0.8

การออกแบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System Design)

ในการออกแบบกล้องวงจรปิด สิ่งแรกที่กำหนดการออกแบบนอกจากความต้องการของเจ้าของงานแล้ว คืองบประมาณเป็นตัวกำหนด เพื่อเลือกชนิดกล้อง ซึ่งกล้องแบ่งออกเป็น 2 ชนิด แบบระบบ Analogและ ระบบ IP   ความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบ แบ่งตามชนิดของงาน ออกแบบระบบใหม่ ออกแบบปรับปรุงใหม่ มีระบบเดิมอยู่แล้ว ปรับปรุงย่อยบางส่วน งานซ่อมบำรุง ขั้นตอนทางเทคนิคในการออกแบบระบบ 1. กำหนดจุดติดตั้งกล้อง     กำหนดจำนวนกล้องทั้งหมด คือ ออกแบบติดตั้งจุดมุมต่าง ๆที่เราต้องการเฝ้าระวังหรือ ต้องการตรวจสอบ ซึ่งหากสรุปจำนวนได้แล้วว่าต้องการติดทั้งหมดกี่จุด เพื่อกำหนดขนาด ของเครื่องบันทึก 2. กำหนดความต้องการพื้นฐานกล้องและกำหนดความต้องการพิเศษกล้องแต่ละตัว     ประเภทของกล้องที่จะติดให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยพิจารณาจากพื้นที่ และความต้องการดูภาพในลักษณะกลางวันและกลางคืน หากต้องการดูภาพตอนกลางคืนนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2.1) มืดแต่มีแสงส่องถึง

ไฟฟ้าน่ารู้เบื้องต้น (ฉบับคนใช้ไฟ)

ไฟฟ้าเป็นอะไรที่ทุกคนมองดูยาก แต่เรื่องจริงก็ยากจริง ๆ นั่นแหละ แต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนก็ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว ดังนั้น การรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ในบทความนี้เราจึงจะมาเรียนรู้พื้นฐานกันเลยดีกว่า “กระแสไฟฟ้า” เปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ในท่อ ไหลจากสูงไปต่ำ ก็เหมือนกับ การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเมื่อศักย์ไฟฟ้าที่ต่างกัน ไหลจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า จะผลิตกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเพื่อให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในสาย ส่งไปใช้ตามบ้านเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังแสดงในรูป วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรในบ้าน มีความต่างศักย์เท่ากับ 220 โวลต์ อันดับแรก เราจะเรียนรู้จากมิเตอร์การไฟฟ้าหน้าบ้านไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ กัน โดยเริ่มจากสายส่งกระแสไฟฟ้ากันก่อน ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ชนิดมีสาย 2 เส้น (สายเฟส, สายนิวทรัล) ยกตัวอย่าง วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง คือสายจากมิเตอร์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในบ้าน เรียกว่า สายเฟสหรือสายไลน์

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำกับการออกแบบ

        บทความนี้ เราจะมากล่าวถึงข้อกำหนดคร่าว ๆ สำหรับการออกแบบ แผงสวิตช์แรงดันต่ำ สำหรับผู้ออกแบบทั่วไป ดังนี้ 1. แผงสวิตช์แรงดันต่ำ                            1. ด้านการออกแบบและสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งประกอบด้วย แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB) แผงสวิตช์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) แผงสวิตช์ไฟฟ้ารองทั่วไป (Sub Distribution Panel, SUB or Feeder Board)             2. แผงสวิตช์แรงดันต่ำในการนำมาใช้ ต้องได้รับตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

ประเภทของเบรกเกอร์และค่าต่าง ๆ ในอุปกรณ์ Circuit Breaker

     ในบทความนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้จากบทความที่แล้ว โดยบอกถึงค่าต่าง ๆ ของเบรกเกอร์ในการทริปกันค่ะ ค่า Amp Trip ( AT ) เรียกโดยทั่วไปว่า “แอมป์ทริป” (หน่วย : แอมแปร์ (A)) Circuit breaker หรือเบรกเกอร์จะตัด (เปิด) วงจร (ทริป) เพื่อป้องกันกระแสเกินเมื่อกระแสที่ไหลผ่าน Circuit breaker มีค่าสูงกว่าค่า Amp trip  ตัวอย่างเช่น เบรกเกอร์ที่มีค่าแอมป์ทริป 100 A กรณีตัวอย่าง เมื่อกระแส 0-100 A ไหลผ่าน →  เบรกเกอร์จะไม่ทริป  หากมีกระแส

มาตรฐานการออกแบบ-เบรกเกอร์ขนาดใหญ่ (ACB)

       หลังจากที่บทความก่อนหน้าในเรื่องมาตรฐาน IEC ของ Circuit Breaker (CB) ของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาเสริมความรู้เล็กน้อยจากบทความที่แล้วและเพิ่มเติมเรื่องเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ (ACB) ให้ด้วย สำหรับ มาตรฐานในการออกแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้ มาตรฐานยังแบ่งออกได้อีก 2 แบบ คือ มาตรฐานประจำชาติและมาตรฐานสากล ดังนี้ 1. มาตรฐานประจำชาติ (National Standards) ได้แก่      – ANSI (American National Standard

ท่อน้ำรั่ว ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ

คนที่มีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะเคยพบเจอหรือกำลังมีปัญหานี้กัน บางวันนั่ง ๆ นอน ๆ ดูทีวี เล่นเกมส์อยู่บ้าน ปั๊มน้ำก็ทำงานทั้งที่ไม่มีการใช้น้ำอยู่ในตอนนั้น ปัญหานี้อาจมาจากน้ำรั่วซึมบริเวณบ้าน ฝ้าเพดาน หรือหนักไปกว่านั้นคือท่อประปาอาจจะแตก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ บ้านพบเจอเกือบจะทุกหลัง ถ้าเกิดปัญหานี้แล้ว ขั้นแรกที่ต้องทำอย่างด่วนที่สุด คือ หาจุดที่น้ำรั่วให้เจอแล้วค่อยแก้ไขมัน การปิดปั๊มน้ำแล้วเปิดแค่เวลาใช้งานเพราะกลัวรำคาญเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เดี๋ยวจะคาใจเครียดจนทำให้นอนไม่หลับได้ เราต้องหาจุดที่มีปัญหาให้เจออย่าปล่อยให้ปัญหาคงอยู่ เพราะจะเสียทั้งเงิน เสียสุขภาพจิตเลยทีเดียว  ดังนั้น บทความนี้เราจะมาบอกวิธีการเช็คว่ามีน้ำรั่วหรือไม่? และสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำประปา รั่ว ซึม แตก เกิดจากอะไร? เพื่อให้คนที่กำลังเจอปัญหานี้ได้แก้ไขให้ตรงจุดแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก  วิธีการเช็คว่ามีน้ำรั่วหรือไม่?  1. อันดับแรก สังเกตการทำงานของปั๊มน้ำว่า เมื่อไม่มีการใช้น้ำจากก๊อกน้ำ ชักโครก แต่ปั๊มยังทำงานอยู่ หรือไม่ ถ้ามีเสียงปั๊มน้ำทำงานอยู่ก็ใช่เลย! คุณกำลังเจอปัญหานี้แล้ว 2.

การออกแบบระบบไฟฟ้า – มาตรฐานในการติดตั้ง

หนังสือมาตรฐานการออกแบบการติดตั้งสำหรับไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เนื้อหารวมถึงนิยาม ข้อกำหนดทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใครสนใจสามารถซื้อไว้เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้เลยค่ะ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4