ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรไฟฟ้า 2 คน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบไฟฟ้ามากกว่า 9 ปี ร่วมกันก่อตั้งเว็บไซต์ medesignsystem.com เพื่อดำเนินงานให้บริการด้านวิศวกรรมในส่วนของการออกแบบงานระบบ M&E (Mechanical & Electrical) ถอดแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารต่าง ๆ รวมถึงงานด้านโครงสร้างวิศวกรรม และให้บริการงานตรวจรับอาคารทุกประเภท

จากนั้น ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท วายเอส ดีไซน์ ซิสเต็ม จำกัด” เรียกสั้น ๆ ว่า “วายเอส (YS)” ซึ่ง Y (วาย) และ S (เอส) ย่อมาจากนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้ง ที่ร่วมกัน DESIGN SYSTEM (ออกแบบงานระบบ) ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่รักในงานออกแบบและมีความพร้อมในการทำงานเพื่อให้แต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เรายังขยายงานด้านบริการไปยังงานรับจัดงานอีเว้นท์อีกด้วย