การยื่นคำขอรับใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร

                 สวัสดีทุกท่านที่กำลังอ่านบทความนี้ 😊 หลังจากที่ห่างหายไปนาน วันนี้แอดมินอยากมาแชร์บทความเรื่องนี้กัน คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นที่กำลังหาข้อมูลในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้น   ขั้นตอนในการขอไม่ง่ายและไม่ยาก ใช้เวลาไม่นาน (ประมาณ 3 เดือน) ก็ได้รับใบ กว. แล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสิ้นสุดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำเลย คือ 5,500 บาท ทีนี้ มาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้าง

ขั้นตอนแรก ในการยื่นคำขอรับใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร จะต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญก่อน และต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง โดยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักสูตรที่เรียนจบมาสภาวิศวกรรับรองหรือไม่ ได้ที่ลิ้งค์นี้ https://dev.coe.or.th/http_public/new_cer/examination.php

ถ้ารับรองก็สมัครสอบได้เลย เข้าไปสมัครได้ในระบบที่ service.coe.or.th

จากนั้น เราก็เข้าไปทำการสมัครสมาชิก โดยต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่กำหนดในระบบและชำระเงินค่าสมัครสมาชิก 1,500 บาท ก็จะได้เลขสมาชิกสภาวิศวกร เพื่อทำการยื่นขอใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร

ขั้นตอนที่สอง เราจะต้องยื่นคำขอในระบบ ทำการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบให้ครบถ้วนและชำระเงินค่าสมัครสอบ 1,500 บาท อีกรอบ จึงจะสามารถเลือกรอบและวันสอบได้ (สอบแบบออนไลน์)

ในการสอบนั้น เราจะต้องสอบทั้งหมด 8 วิชา โดยที่แบ่งได้เป็น 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาพื้นฐาน (4 วิชา) และหมวดวิชาเฉพาะสาขา (3 วิชาบังคับ 1 วิชาเลือก) คือ

หมวดพื้นฐาน 4 วิชา ที่ทุกสาขาต้องสอบเหมือนกัน ได้แก่ 

  • Engineering Drawing
  • Engineering Mechanics
  • Engineering Materials และ
  • Computer Programming

หมวดวิชาเฉพาะ สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ 3 วิชาบังคับ ได้แก่

  • Digital Communication
  • Principles of Communications และ
  • Data Communication and Network

ส่วนวิชาเลือก (ที่แอดมินเลือก) คือ Optical Communication

ขั้นตอนที่สาม เมื่อรู้ว่าจะสอบอะไรก็เริ่มอ่านหนังสือ แบ่งตารางเวลาดี ๆ อ่านให้มากที่สุด จำให้ได้เยอะที่สุด เตรียมตัวให้พร้อมที่สุด (จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าสอบซ่อมอีก 1,500 บาท 5555) และเข้าทดสอบความรู้ตามเวลาที่เลือกสอบ (ช่วงเช้าสอบวิชาพื้นฐาน บ่ายสอบวิชาเฉพาะ) ที่ตื่นเต้นคือ เมื่อสอบเสร็จและกดส่งคำตอบ คะแนนก็จะขึ้นเลยว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน (เกณฑ์ก็คือ ผ่าน 60% ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่สี่ หลังจากผ่านการทดสอบทั้ง 2 หมวดวิชา ขั้นตอนต่อมา เราต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อม และต้องชำระเงินค่าอบรมทดสอบความพร้อมก่อน รอบละ 1,500 บาท จึงจะสามารถเลือกรอบสอบได้ โดยต้องดู VDO ทั้งหมด 5 วิชา ตามที่จะสอบ จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความพร้อมฯ โดยจะมีเอกสารตามวิชาที่วิทยากรบรรยายให้ดาวน์โหลดมาไว้อ่าน ซึ่งวิชาที่สอบ ได้แก่ กฎหมาย 10 ข้อ จรรยาบรรณ 10 ข้อ สิ่งแวดล้อม 10 ข้อ และความปลอดภัย 20 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ก็คือ ผ่าน 60% ขึ้นไป เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ห้า เมื่อถึงเวลาก็เข้าทดสอบตามวันเวลาที่เลือก ซึ่งตอนสอบรอบนี้สามารถเปิดหนังสือและเอกสารดูได้ จะใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เมื่อเราสอบเสร็จและกดส่งคำตอบ คะแนนก็จะขึ้นเลยว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าผ่านก็รออนุมัติใบอนุญาต (ประมาณ 1 เดือน) รอเสียตังค์อีกรอบค่าใบอนุญาต 1,000 บาท โดยอาจมีค่าส่วนต่างสมาชิกอีกไม่กี่ร้อยบาท แต่ถ้าไม่ผ่านในรอบนี้สามารถสอบซ่อมได้เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่าน

เป็นยังไงกันบ้าง ไม่ง่ายและไม่ยากเลยใช่ไหม 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *