medesignsystem@gmail.com, co@medesignsystem.com
123/190 เพอร์เฟคพาร์คบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
084-449-4514, 065-632-9799 (คุณนิ)

การออกแบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System Design)

ในการออกแบบกล้องวงจรปิด สิ่งแรกที่กำหนดการออกแบบนอกจากความต้องการของเจ้าของงานแล้ว คืองบประมาณเป็นตัวกำหนด เพื่อเลือกชนิดกล้อง ซึ่งกล้องแบ่งออกเป็น 2 ชนิด แบบระบบ Analogและ ระบบ IP

 

ความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบ แบ่งตามชนิดของงาน

   • ออกแบบระบบใหม่
   • ออกแบบปรับปรุงใหม่ มีระบบเดิมอยู่แล้ว
   • ปรับปรุงย่อยบางส่วน
   • งานซ่อมบำรุง

ขั้นตอนทางเทคนิคในการออกแบบระบบ

1. กำหนดจุดติดตั้งกล้อง

    กำหนดจำนวนกล้องทั้งหมด คือ ออกแบบติดตั้งจุดมุมต่าง ๆที่เราต้องการเฝ้าระวังหรือ ต้องการตรวจสอบ ซึ่งหากสรุปจำนวนได้แล้วว่าต้องการติดทั้งหมดกี่จุด เพื่อกำหนดขนาด ของเครื่องบันทึก

2. กำหนดความต้องการพื้นฐานกล้องและกำหนดความต้องการพิเศษกล้องแต่ละตัว

    ประเภทของกล้องที่จะติดให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยพิจารณาจากพื้นที่ และความต้องการดูภาพในลักษณะกลางวันและกลางคืน หากต้องการดูภาพตอนกลางคืนนั้น สามารถแบ่งออกเป็น

2.1) มืดแต่มีแสงส่องถึง เช่น พื้นที่ที่อยู่ในแหล่งชุมชน หรือ ริมถนน หรือ แสงไฟจากแหล่งต่างๆ

2.2) มืดสนิท พื้นที่แคบ (ตาคนมองไม่เห็น) พื้นที่ไม่กว้างมาก เช่น ห้อง หรือ สำนักงานที่ปิดไฟมืด

2.3) มืดสนิท พื้นที่โล่ง (ตาคนมองไม่เห็น) เป็นพื้นที่โล่ง เช่น ลาน หรือ สนาม

ข้อสังเกต

    • หากเป็นตามข้อ 2.1 สามารถใช้ได้ทั้ง กล้องสีมาตรฐานควรเลือกที่มีคุณสมบัติคือค่า Lux ต่ำ หรือ เป็น Day / Night หรือถ้าใช้เป็นกล้องอินฟราเรดควรหลักเลี่ยงการติดตั้งไว้ใกล้แสงจากหลอดไฟ เนื่องจากจะทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเท่าที่ควร
    • หากเป็นตามข้อ 2.2 ควรใช้เป็นกล้องอินฟราเรดอย่างเดียว แต่ควรเลือกระยะอินฟราเรดให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น 12 เมตร 15 เมตร หรือมากกว่านั้นเป็นต้นเพื่อกำหนดสเปคของกล้องให้เหมาะสม
    • หากเป็นตามข้อ 2.3 ควรใช้เป็นกล้องอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพของ Led  ค่อนข้างดีหรือรุ่นใหญ่ เพราะหากระยะของอินฟราเรดไม่พอนั้นภาพที่ได้ก็มืดสนิทแน่นอน อีกทั้งยังทำให้เปลืองเนื้อที่ในการบันทึกเร็วขึ้นด้วยเพราะภาพสีดำกินพื้นที่ในการบันทึกมากกว่า

3. กำหนดเลือกเครื่องบันทึกภาพ (DVR, NVR)

   • DVR (Digital Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกภาพเป็น Stand Alone ข้อดี ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัส ลิขสิทธิ์ Software ราคาไม่สูงมาก ใช้งานง่าย เสถียรภาพสูง
   • NVR (Network Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera
   • คอมพิวเตอร์ จะใช้การ์ด DVR และลง Software ที่คอมพิวเตอร์ ข้อดี สามารถใช้งาน Software คอมพิวเตอร์อื่นได้
   • Embedded เป็นคอมพิวเตอร์แต่จะฝัง Software ลงไปในเครื่อง ข้อดี มีความสามารถ Feature หลากหลาย ใช้ในระบบขนาดใหญ่

ความต้องการเก็บภาพกี่วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 250 G – 2 TB ที่ใช้กันในปัจจุบัน การเลือกเครื่องบันทึกให้เหมาะสมกับกล้อง ซึ่งเครื่องบันทึกนั้นจะมีขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ตัวอย่างเช่น

 

   • 4 Channel หรือ 4 ช่องรับภาพ สามารถติดตั้งกล้องได้ตั้งแต่ 1 ตัวสูงสุดไม่เกิน 4 ตัว
   • 8 Channel หรือ 8 ช่องรับภาพ สามารถติดตั้งกล้องได้ตั้งแต่ 1 ตัวสูงสุดไม่เกิน 8 ตัว
   • 16 Channel หรือ 16 ช่องรับภาพ สามารถติดตั้งกล้องได้ตั้งแต่ 1 ตัวสูงสุดไม่เกิน 16 ตัว

4. กำหนดอุปกรณ์ภาคแสดงและประมวลผล  

    ขึ้นอยู่ความต้องการในการแสดงผล ประกอบด้วย ขนาดจอตั้งแต่จอ LED  32 นิ้วขึ้นไป และเครื่อง PC สำหรับใช้ในการประมวลเพื่อแสดงผล

5.สถานที่ จุดแสดงภาพ PC , TV, Monitor

    กำหนดตามที่เจ้าของการต้องการโดยผู้ออกแบบคำนึงถึงพื้นที่ห้อง ส่วนใหญ่จะใช้ห้องควบคุมในการแสดงผล

6. ออกแบบระบบโครงข่าย (กรณีเลือกระบบเป็น IP System)

    UTP เลือกชนิดกำหนดตามชนิดเครือข่าย (กรณีเลือกระบบเป็น IP System) ชนิดสาย Fiber Optic

 

เขียนไดอะแกรม แสดงความสัมพันธ์อุปกรณ์ต่างในระบบ

ประเมินงบประมาณของระบบทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *